Vnespresso Hotline: 097 124 63 51

Vnespresso Tìm kiếm
VnespressoTài khoản

Nespresso

Dòng cà phê đậm đà - Nespresso Inspirazione Italiana

Kazaar

Kazaar

Độ đậm: 12/13 | Hương vị: caramel, socola, cay nồng

Giá: 165.000₫ 170.000₫
Ristretto

Ristretto

Độ đậm: 10/13 | Hương vị: Socola, hoa quả

Giá: 165.000₫ 170.000₫

Arpeggio

Độ đậm: 9/13 | Hương vị: Cacao, mạch nha, hoa quả

Giá: 165.000₫ 170.000₫
Roma

Roma

Độ đậm: 8/13 | Hương vị: Gỗ, ngọt ngào, hoa quả

Giá: 165.000₫ 170.000₫
Livanto

Livanto

Độ đậm: 5/13 | Hương vị: Ngũ cốc, caramel, hoa quả

Giá: 165.000₫ 170.000₫

Venezia

Độ đậm: 8/13 | Hương vị: hoa, caramel, ngũ cốc

Giá: 165.000₫ 170.000₫
Napoli

Napoli

Độ đậm: 13/13 | Hương vị: caramel, đắng, cay

Giá: 165.000₫ 170.000₫

Dòng cà phê Espresso - Nespresso Espresso

Capriccio

Độ đậm: 5/13 | Hương vị: Ngũ cốc, chua, thanh

Giá: 170.000₫
Volluto

Volluto

Độ đậm: 4/13 | Hương vị: bánh mỳ, hoa quả

Giá: 170.000₫

Cosi

Độ đậm: 3/13 | Hương vị: Ngũ cốc, trái cây

Giá: 170.000₫

Dòng cà phê Long - Nespresso Lungo World Explorations

Buenos Aires Lungo

Buenos Aires Lungo

Độ đậm: 4/13 | Hương vị: Bỏng ngô, ngũ cốc

Giá: 180.000₫
Tokyo Lungo

Tokyo Lungo

Độ đậm: 6/13 | Hương vị: Trái cây, hoa, phức hợp

Giá: 180.000₫

Shanghai Lungo

Độ đậm: 5/13 | Hương vị: Trái cây, chua nhẹ

Giá: 180.000₫

Envivo Lungo

Độ đậm: 9/13 | Hương vị: Gỗ, caramel, bánh gừng

Giá: 180.000₫
Fortissio Lungo

Fortissio Lungo

Độ đậm: 8/13 | Hương vị: Ngũ cốc, bánh mì lúa mạch

Giá: 180.000₫
Linizio Lungo

Linizio Lungo

Độ đậm: 4/13 | Hương vị: Trái cây, mạch nha, caramel

Giá: 180.000₫

Dòng cà phê đặc trưng các nước - Nespresso Master Origins

India

India

Độ đậm: 11/12 | Hương vị: Gỗ, cay 

Giá: 195.000₫

Indonesia

Độ đậm: 8/12 | Hương vị: Mượt mà, gỗ

Giá: 195.000₫
Colombia

Colombia

Độ đậm: 6/12 | Hương vị: Trái cây, quả mọng đỏ

Giá: 195.000₫
Nicaragua

Nicaragua

Độ đậm: 5/12 | Hương vị: Mật ong đen, ngũ cốc

Giá: 195.000₫
Ethiopia

Ethiopia

Độ đậm: 4/12 | Hương vị: Trái cây, cam

Giá: 195.000₫

Dòng cà phê chuyên pha sữa - Nespresso Barista Creations

Scuro - Barista Creations

Scuro - Barista Creations

Giá: 220.000₫
Vanilio

Vanilio

Độ đậm: 6/13 | Hương vị: Vani, Ngũ cốc

Giá: 195.000₫
Caramelito

Caramelito

Độ đậm: 6/13 | Hương vị: Caramel, Vani, Dừa

Giá: 195.000₫

Ciocattino

Độ đậm: 6/13 | Hương vị: Caramel, Vani, Dừa

Giá: 195.000₫

Corto Barista

Giá: 220.000₫
Chiaro Barista

Chiaro Barista

Giá: 220.000₫

Dòng cà phê không Cafeine - Nespresso Decaf

Arpeggio Deca

Arpeggio Deca

Độ đậm: 9/13 | Hương vị: Cacao

Giá: 180.000₫

Volluto Deca

Độ đậm: 4/13 | Hương vị: Ngũ cốc, hoa quả đỏ, bánh quy

Giá: 180.000₫

Ristretto Deca

Độ đậm: 10/13 | Hương vị: Hoa quả, cacao

Giá: 180.000₫