ACCESSORIES & SWEETS

Đường Trắng Nespresso

Giá: 290.000 VNĐ

Đường Nâu Nespresso

Giá: 290.000 VNĐ

DESCALING KIT

Giá: 450.000 VNĐ

Máy đánh sữa Aeroccino

Giá: 2.900.000 VNĐ